| السلام علیک یا امیرالمومنین |

به «قرارگاه ملّی امداد اجتماعی» خوش آمدید

قرارگاه ملّی امداد اجتماعی مبتنی بر ظرفیت‌های مردمی و خودجوش در حوزه امداد اجتماعی و کمک به کنترل، بهبود و رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور فعالیت می‌کند. به منظور تسهیل و زدودن موانع اجرایی فعالیت‌های اجتماعی و کنشگری‌های میدانی گروه‌های مردمی، از بسترهای حمایتی دستگاه‌های مختلف کشور اعم از نهادهای تقنینی، نظارتی، علمی، راهبردی و اجرایی بهره گیری می‌شود. اما این حمایت ابدا به معنای «تصدی‌گری دولتی» در فعالیت‌های این قرارگاه نمی‌باشد و صرفا نهادها بنابر ماموریت‌های قانونی خود به شتاب‌دهی فعالیت‌های مردمی و جهادی کمک می‌نمایند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلّق به «قرارگاه ملّی امداد اجتماعی» می‌باشد